top of page

De club API (aanspreekpunt integriteit) is een laagdrempelig aanspreekpunt waar alle betrokkenen terecht kunnen met een vraag, vermoeden of klacht over (seksueel) grensoverschrijdend gedrag.

Carl Peeters en Sakia Werelds zijn de club API's voor Golfclub Nuclea. Je kan hen steeds contacteren via mail: api@golfclubnuclea.be of je spreekt hen aan op de club.

Zij luisteren graag naar je vraag of verhaal en behandelen jouw melding in alle discretie en geven advies over mogelijke vervolgstappen of doorverwijzingen.

Aanpak grensoverschrijdend gedrag binnen GCN

bottom of page